WINGSAIL TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Biscarri Consultoria col·labora en el projecte BOUND4BLUE que desenvolupa un sistema de propulsió de vaixells amb veles rígides de perfil aeronàutic. L’objectiu principal d’aquest sistema és la aplicació a la producció d’hidrògen a partir de l’aigua del mar, mitjançant hidròlisi, amb l’electricitat produïda per les turbines adosades al propi casc del vaixell cisterna, transformant així l’energia del vent en electricitat que finalment s’emmagatzema en forma de hidrogen, i amb oxigen com a “residu”.

bound4blue

La missió de Biscarri Consultoria és la posada a punt de models de simulació CFD amb el programari open source OpenFOAM.


Els model numèric està parametritzat, adaptant-se de forma automàtica a les variacions geomètriques que s’hi introdueixen. D’aquesta manera, en poder simular i comparar diferents configuracions molt àgilment, s’afavoreix enormement l’optimització del disseny de les veles i el seu layout en el vaixell, per tal de maximitzar les prestacions del sistema per a una diversitat de condicions de vent.perfils_pressioOpanFOAM és una eina CFD gratuïta de codi obert molt potent i versàtil, optimitzada per a executar-se en entorns HPC (supercomputació paral·lela).

3D3V_wakeAnimació generada amb el programari ParaView (també open source) amb els resultats de les simulacions amb OpenFOAM.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *